ارتقا اکانت
برای گزینه های حساب و پرداخت مختلف زیر را ببینید.

ارتقا اکانت

7 روز
ویژه

10,000 تومان

1,429تومان در روز

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

30 روز
ویژه

تومان

0تومان در روز

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

90 روز
ویژه

تومان

0تومان در روز

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

180 روز
ویژه

تومان

0تومان در روز

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

365 روز
ویژه

تومان

0تومان در روز

 • پرداخت امن
 • 100% امن و ناشناس
 • روش پرداخت را انتخاب کنید:

ویژگی حساب ها

دانلود لینک مستقیم بدون انتظار
بدون تبلیغات
دانلود همزمان نامحدود.
حداکثر سرعت دانلود امکان پذیر است.
ساپورت دانلود منیجر.
ذخیره سازی نامحدود
نگهداری فایل ها به مدت نامحدود
آپلود نامحدود فایل ها
هیچ محدودیتی در میزان دانلود وجود ندارد.
قیمت پایین در روز.
فضای ابری